0180-614392
0

LUCHTVERFRISSER TORK A1 CITRUS 75ML 236050

Bestelnummer: 890320 op voorraad: 55

Verpakt per: STUK Prijs per: STUK

Logo
Icon
Icon
Specificaties
Productnummer: 890320
Merk: Tork
Voorraad: 55
Verpakt per: STUK / 1
Prijs per: STUK
Kleuren: Wit
Kleur: Wit
Doelgroep: Inkoper, Zakelijke dienstverlening, ZZP'er, Onderwijs
Thema: Opruimen en verhuizen, Facilitair
Milieu: Aandacht voor het milieu
Omschrijving

Met de Tork luchtverfrisser spray met citrusgeur A1 ontdoe je elke sanitaire ruimte van onaangename geuren.

De combinatie van geconcentreerde geuroliën en geurneutraliserende middelen zorgen de hele dag voor frisse geur.

Plaats deze efficiënte luchtverfrisser in een spraydispenser van Tork en gebruik hem waar nodig.

De dispenser heeft flexibele instellingen voor de diverse soorten van sanitaire ruimten.

Bovendien is het onderhoud eenvoudig, waardoor u tijd en kosten bespaart.

Gevarenaanduiding;

H222+H229 "Zeer ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsvoorschriften;

P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken".

P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten".

P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden".

P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen".

P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen".

P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C".

EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken".